Cómo hacer un programa de radio – OMC Radio

Buscando en Madrid unha radio onde continuar El Detective, cheguei á web de OMC Radio (Onda Merlín Comunitaria), que emite no 107.3 Madrid, en cuxa web colgaron un PDF que da consellos sobre como facer un programa de radio, e coido que todo aquel que faga un programa nunha radio comunitaria debería botarlle un vistazo.

Buscando en Madrid una radio donde continuar El Detective, llegué a la web de OMC Radio (Onda Merlín Comunitaria), que emite en el 107.3 Madrid, en cuya web colgaron un PDF que da consejos sobre cómo hacer un programa de radio, y creo que todo aquel que haga un programa en una radio comunitaria debería echarle un vistazo.

XORNADAS SOBRE DEREITO Á COMUNICACIÓN E MEDIOS COMUNITARIOS

mafaldas

Horarios da Xornada.
Os obradoiros, ponencias e mesas redondas terán a seguinte temporalización.
10:30 Apertura da xornada a cargo de Luís Caparrós, vicerreitor de Cultura e Comunicación da UDC.
10:35 a 12 Primeira ponencia.
12 a 12:30 Descanso
12:30 a 14:00 Obradoiro

16:30 a 18:00 Coloquio
18:00 a 18:30 descanso
18:30 a 20:00 Ponencia

Sigue leyendo

Remember: Especial El Señor de los Anillos en Cuac FM

Ademáis do de Star Wars, o outro gran especial no que participei a tempada pasada foi de El Señor de los Anillos. En principio íamos participar únicamente PDF (Adri, Javi e máis eu) e BSO (Dani). Pero, tendo en conta que Adri era o técnico de El Vibrador e Javi un clásico de Do the Evolution; que se apuntaron ao carro Mariano e Bea (Alegría) e Diego de la Vega e Iverson (¿Y si no de qué?); que os compañeiros de El Complejo Lambda fixeron unha breve (pero interesante) aportación sobre os videoxogos da saga), e que no noso concurso participaron Cris (Zona Gaia) e Isra (Malo Será); total, que ao final houbo presencia de 9 programas, como 9 foron os compañeiros que partiron de Rivendel.

Además del de Star Wars, el otro gran especial en el que participé la temporada pasada fue de El Señor de los Anillos. En principio íbamos a participar únicamente PDF (Adri, Javi y yo) y BSO (Dani). Pero, teniendo en cuenta que Adri era el técnico de El Vibrador y Javi un clásico de Do the Evolution; que se apuntaron al carro Mariano y Bea (Alegría) y Diego de la Vega e Iverson (¿Y si no de qué?); que los compañeros de El Complejo Lambda hicieron una breve (pero interesante aportación sobre los videojuegos de la saga), y que en nuestro concurso participaron Cris (Zona Gaia) e Isra (Malo Será); total, que al final hubo presencia de 9 programas, como 9 fueron los compañeros que partieron de Rivendel.

Na primeira parte do programa tratamos a música composta sobre a obra de Tolkien (grazas á colaboración do jran Paco Fox, coautor do blog Vicisitud y Sordidez); comentamos a propia obra, e algunhas das primeiras adaptacións. Na 2ª parte, na que grabamos 5 vídeos (adxúntovos o primeiro), tratamos as películas de Peter Jackson, amenizando coa música de Howard Shore. Podedes escoitar todo o programa dende AQUÍ.

En la primera parte del programa tratamos la música compuesta sobre la obra de Tolkien (gracias a la colaboración del jran Paco Fox, coautor del blog Vicisitud y Sordidez); comentamos la propia obra, y algunas de las primeras adaptaciones. En la 2ª parte, en la que grabamos 5 vídeos (os adjunto el primero), tratamos las películas de Peter Jackson, amenizando con la música de Howard Shore. Podéis escuchar todo el programa desde AQUÍ.

III Encuentro Estatal de Medios Comunitarios (2006)

Hai uns anos celebrouse en Toledo o III Encontro Estatal de Medios Comunitarios. Nesta reportaxe (que ten 3 partes), poderedes ver a representantes de varios dos diferentes medios comunitarios de España.

Hace unos años se celebró en Toledo el III Encuentro Estatal de Medios Comunitarios. En este reportaje (que tiene 3 partes), podréis ver a representantes de varios de los diferentes medios comunitarios de España.

Entrevista a “Discovery” (miércoles, 22:00 – 23:00)

Un dos programas que comenzou o pasado verán foi Discovery, que dirixe Adrián Pérez, a quen coñeceredes de programas coma El Vibrador ou PDF.
Uno de los programas que comenzó el verano pasado fue Discovery, que dirige Adrián Pérez, a quien conoceréis de programas como El Vibrador o PDF.

 • El Detective: ¿Farías algunha vez un programa sobre El Canto del Loco, Andy y Lucas ou a historia da aportación á música dos 40 principales?
 • El Detective: ¿Harías alguna vez un programa sobre El Canto del Loco, Andy y Lucas o la historia de la aportación a la música de los 40 principales?
 • Discovery: A idea da que nace Discovery é facer novos descubrimentos musicáis, a poder ser intentando cubrir unha ampla variedade de estilos. Aínda que dende logo os que se mencionan non son nin de lonxe os meus favoritos, no hipotético caso en que non fosen xa amplamente coñecidos sí podería chegar a facerse un programa sobre eles. A idea aquí é non pecharse a un estilo só porque non lle entusiasme a quen fai o programa, senón intentar sacar dos abismos do olvido a cualquera artista relevante. Todo o que se escoita nos 40 Principales está moi «sobado», polo que de momento non me plantexo dedicarlles unha hora de programa.
  Se teño que recoñecer que, ata agora, a meirande parte dos programas foron de temas que me gustan, aínda que por exemplo o último programa de juño versou sobre KMFDM, un grupo de rock industrial do que non son moi fan, pero que está considerado como un dos máis relevantes do xénero. Nesa ocasión aproveitei para introducir unha pequeña variación na dinámica do programa (entre outras que están por vir), contando coa voz do meu amigo Javier para os comentarios, xa que él sí é un bo coñecedor deste grupo.
 • Discovery: La idea de la que nace Discovery es el hacer nuevos descubrimientos musicales, a poder ser intentando cubrir una amplia variedad de estilos. Aunque desde luego los que se mencionan no son ni de lejos mis favoritos, en el hipotético caso en que no fuesen ya ampliamente conocidos sí podría llegar a hacerse un programa sobre ellos. La idea aquí es no cerrarse a un estilo sólo porque no le entusiasme a quien hace el programa, sino intentar sacar de los abismos del olvido a cualquier artista relevante. Todo lo que se escucha en los 40 Principales está muy «sobado», por lo que de momento no me planteo dedicarles una hora de programa.
  Si tengo que reconocer que, hasta ahora, la mayor parte de programas han sido de temas que me gustan, aunque por ejemplo el último programa de junio versó sobre KMFDM, un grupo de rock industrial del que no soy muy fan, pero que está considerado como uno de los más relevantes del género. En esa ocasión aproveché para introducir una pequeña variación en la dinámica del programa (entre otras que están por venir), contando con la voz de mi amigo Javier para los comentarios, ya que él sí es un buen conocedor de este grupo.
 • ED: Resume entonces, en poucas palabras, de que vai o teu programa:
 • ED: Resume entonces, en pocas palabras, de qué va tu programa:
 • D: Discovery é un programa sobre música que cambia de temática cada semana, de forma que quen o escoite, teña a ocasión de descubrir música nova, de varias formas posibles sentidos: no caso de artistas pouco coñecidos na nosa zona, como primeira toma de contacto; para os coñecidos, intento descubrir as partes da súa obra menos habituais; e para os programas temáticos, hilando cancións que a priori pode parecer que non teñen nada que ver. Sempre aderezando a hora que dura el programa con anécdotas entre canción e canción.
 • D: Discovery es un programa sobre música que cambia de temática cada semana, de forma que quien lo escuche, tenga la ocasión de descubrir música nueva, de varias formas posibles sentidos: en el caso de artistas poco conocidos en nuestra zona, como primera toma de contacto; para los conocidos, intento descubrir las partes de su obra menos habituales; y para los programas temáticos, hilando canciones que a priori puede parecer que no tienen nada que ver. Siempre aderezando la hora que dura el programa con anécdotas entre canción y canción.
 • ED: Que cousas cres que debes mellorar, e de que outras podes presumir.
 • ED: Qué cosas crees que debes mejorar, y de qué otras puedes presumir.
 • D: Comezo polo sinxelo que é presumir, e probablemente só poida facelo do formato de programa, que ata onde teño entendido non existira ata agora en Cuac FM. Todo o demáis é mellorable.
  O que máis me está custando é pasar do tono desenfadado do Vibrador y da voráxine surrealista de PDF a algo máis serio. En parte está sendo un pequeno reto persoal, e aínda que o tono xa o teño un pouco máis afinado, ainda que me queda por mellorar en canto ao pouco ben fiados que están ás veces os comentarios entre cancións. Nótase cando o artista ou tema resúltanme familiares na fluidez do programa.
  En canto a melloras en canto ao formato do programa, aínda non teño clara a conveniencia ou non de abrir
  a participación telefónica, así que de momento viñeron chegando algunhas suxerencias a través do correo electrónico. O que sí estou preparando para as próximas semanas é un programa con varias personas no estudio, no que cada persoa elexirá un par de cancións que lle resulten especialmente emotivas, explicando o motivo da súa elección. Coido que pode ser un programa moi variado e entretido; se sae ben é posible que faga algún máis con compañía.
 • D: Empiezo por lo fácil, que es presumir, y probablemente sólo pueda hacerlo del formato de programa, que hasta donde tengo entendido no ha existido hasta ahora en Cuac FM. Todo lo demás es mejorable.
  Lo que más me está costando es pasar del tono desenfadado del Vibrador y de la vorágine surrealista de PDF a algo más serio. En parte está siendo un pequeño reto personal, y aunque el tono ya lo tengo un poco más afinado, aún me queda por mejorar en cuanto a lo poco bien hilados que están a veces los comentarios entre canciones. Se nota cuando el artista o tema me resultan familiares en la fluidez del programa.
  En cuanto a mejoras en cuanto al formato del programa, aún no tengo claro la conveniencia o no de abrir la participación telefónica, así que de momento han ido llegando algunas sugerencias a través del correo electrónico. Lo que sí estoy preparando para las próximas semanas es un programa con varias personas en el estudio, en el que cada persona elegirá un par de canciones que le resulten especialmente emotivas, explicando el motivo de su elección. Creo que puede ser un programa muy variado y entretenido; si sale bien es posible que haga alguno más con compañía.
 • ED: É de supoñer que un integrante de 3 programas que pasaron por Cuac (El Vibrador, PDF e Discovery) escoitará outros programas da emisora. ¿Poderías citarnos algún que che guste?
 • ED: Es de suponer que un integrante de 3 programas que han pasado por Cuac (El Vibrador, PDF y Discovery) escuchará otros programas de la emisora. ¿Podrías citarnos alguno que te guste?
 • D: Jaja, outra das miñas asignaturas pendentes é escoitar máis programas de Cuac FM, aínda que ao traballar non teño todo o tempo que me gustaría, e polo tanto non escoito tódolos programas que quixera. Para rematar a faena, na casa teño que facer malabares coa antena, co que o final cando máis escoito a radio é no coche, ou descargando os programas de Internet. A pesares de todo, intento escoitar BSO e El Detective tódalas semanas; despois según o tempo que pase no coche ou na casa, aproveito para baixarme programas ao chou para ir comprobando como respira a emisora. Dos últimos dos que teño noticias, gustoume o primeiro programa de Arquivos de Son, estou seguro que irán mellorando semana a semana según vaian collendo rodaxe. Tamén teño curiosidade por ver que tal se desenvolven Los Selenitas, ¡vaia un nome!
 • D: Jaja, otra de mis asignaturas pendientes es escuchar más programas de Cuac FM, aunque al trabajar no tengo todo el tiempo que me gustaría, y por lo tanto no escucho todos los programas que me quisiera. Para acabar la faena, en casa tengo que hacer malabares con la antena, con lo que al final cuando más escucho la radio es en el coche, o descargando los programas de Internet. A pesar de todo, intento escuchar BSO y El Detective todas las semanas; después según el tiempo que pase en el coche o en casa, aprovecho para bajarme programas al azar para ir comprobando cómo respira la emisora. De los últimos de los que tengo noticias, me ha gustado el primer programa de Arquivos de Son, estoy seguro que irán mejorando semana a semana según vayan cogiendo rodaje. También tengo curiosidad por ver qué tal se desenvuelven Los Selenitas, ¡vaya un nombre!
 • ED: Danos razóns polas que, quen lea isto, DEBE escoitar Discovery tódolos mércores de 22:00 a 23:00:
 • ED: Danos razones por las que, quien lea esto, DEBE escuchar Discovery todos los miércoles de 22:00 a 23:00:
 • D: Me gustaría poder decir que el programa es un acompañamiento de terciopelo para recostarse cómodamente en un sillón del sofá y cerrar los ojos mientras se disfruta de un poco de buena música a la tenue luz de las velas… pero aunque coincide la hora, Tommy Salau estaba en M80, el programa se llamaba «Blue Light», y por desgracia se dejó de emitir hace casi un lustro. Lo que sí puedo garantizar, es que no habrá dos programas iguales, y que cualquiera podrá encontrar música que le guste escuchando Discovery.
 • D: Gustaríame poder dicir que o programa é un acompañamento de terciopelo para recostarse cómodamente nun sillón do sofá e pechar os ollos mentres se disfruta dun pouco de boa música á tenue luz das velas… pero aínda que coincide a hora, Tommy Salau estaba en M80, o programa chamábase «Blue Light», e por desgracia deixouse de emitir hai case un lustro. O que sí podo garantizar, é que non haberá dous programas iguais, e que cualquera poderá atopar música que lle guste escoitando Discovery.
http://iesga.es/elvibrador

Concurso “Diálogo misterioso” – ¿Y si no de qué?

Me comenta Iverson que en ¿Y si no de qué? han creado un concurso titulado Diálogo misterioso:

 • Cada persona puede contestar 1 vez por semana en el Facebook, mandando un correo a ysinodeque@gmail.com o entrando en directo en el programa (jueves de 22:00 a 23:00)
 • Si aciertan 2 o más personas, se realizará un desempate en directo en el programa “donde los participantes deberán demostrar su cinesabiduría“.
 • Si alguna semana nadie acierta, se dará una pista: un nuevo audio,  un link a un video en Youtube, un link a Filmaffinity o cualquier cosa que se pueda considerar pista.
 • El premio de cada acertante semanal es un DVD de su sección Las 50 películas de tu vida.

El primer diálogo misterioso es ESTE. ¿De qué película está sacada la frase que se escucha un par de veces? La música es para despistar… o no… o sí…

Catalina Botero habla de la situación de los medios comunitarios en Latinoamérica

Neste vídeo, do pasado septembro, vemos á Relatora pola Liberdade de Expresión da Comisión Interamericana de Derechos Humanos falar sobre a situación dos medios comunitarios en Latinoamérica. Seguro que aos que estedes ao tanto do caso español sóanvos algunhas das cousas que comenta.

En este vídeo, del pasado septiembre, vemos a la Relatora por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablar sobre la situación de los medios comunitarios en Latinoamérica. Seguro que a quienes estéis al tanto del caso español os suenan algunas de las cosas que comenta.

Siempre contigo – Sopas con Onda

O outro día, na entrevista aos chanfainos, deixeivos un enlace á curtametraxe que presentaron en conxunto. Hoxe toca Siempre contigo, a curtametraxe de Sopas con Onda, dirixida por Gutier Rolán, coa actuación de Víctor Grande e la voz en off de Hugh McGinley (Sr. Pte. de Cuac FM e Inframundo). Técnicamente é moi bo, aínda que non resultou gañadora no Concurso de Curtos.

El otro día, en la entrevista a los chanfainos, os dejé un enlace al cortometraje que presentaron en conjunto. Hoy toca Siempre contigo, el cortometraje de Sopas con Onda, dirigido por Gutier Rolán, con la actuación de Víctor Grande y la voz en off de Hugh McGinley (Sr. Pte. de Cuac FM e Inframundo). Técnicamente es muy bueno, aunque no resultó ganadora en el Concurso de Cortos.