Entrevista a “Dentro de un orden” (sábados, 18:00 – 20:00)

Comezo unha serie de entrevistas / cuestionarios a varios dos programas de Cuac FM cun dos que se incorporou á nosa emisora a mediados da tempada pasada. Un dos maiores repartos dos trinta e tantos programas da grella contestou a un sinxelo cuestionario que lles enviei e vos paso a reproducir de seguido:
Comienzo una serie de entrevistas / cuestionarios a varios de los programas de Cuac FM con uno de los que se incorporó a nuestra emisora a mediados de la temporada pasada. Uno de los mayores repartos de los treinta y tantos programas de la parrilla contestó a un sencillo cuestionario que les envié y os paso a reproducir en seguida:

 • El Detective: Coido que sodes o único programa que, non só está patrocinado por parte da universidade (a Escola Universitaria de Relacións Laboráis), senón que a mesma E.U. colabora na edición do programa. Explicádenos un pouco como xurdiu a idea de montar Dentro de un orden.
 • El Detective: Creo que sois el único programa que, no sólo está patrocinado por parte de la universidad (la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales), sino que la misma E.U. colabora en la edición del programa. Explicadnos un poco cómo surgió la idea de montar Dentro de un orden.
 • Dentro de un Orden: La idea de montar Dentro de un orden surgió por parte del Director de Relaciones Laborales de Coruña, que se puso en contacto con la Asociación de alumnos y ex-alumnos de la misma y, necesitando promocinar la escuela, se le ocurrió la idea de hacer un programa de radio.
 • Dentro de un Orden: A idea de montar Dentro de un orden xurdiu por parte do Director de Relacións Laborais da Coruña, que se puxo en contacto coa Asociación de alumnos e ex-alumnos da misma e, precisando promocinar a escola, ocorréuselle a idea de facer un programa de radio.
 • ED: Explicádenos o voso maior defecto: ¿que credes que debedes mellorar en Dentro de un orden?
 • ED: Explicadnos vuestro mayor defecto: ¿qué creéis que debéis mejorar en Dentro de un orden?
 • Dduo: ¿Que debemos mellorar? Pois coido que moitas cousas. O noso lema e a nosa meta, coido que fablo en nome de todo o equipo do programa, é mellorar programa a programa; por iso coido que Dentro de un orden está en continua mellora.
 • Dduo: ¿Qué debemos mejorar? Pues creo que muchas cosas. Nuestro lema y nuestra meta, creo que hablo en nombre de todo el equipo del programa, es mejorar programa a programa; por eso creo que Dentro de un orden está en continua mejora.
 • ED: E xa que estamos, a vosa maior virtude ¿de que pode presumir Dentro de un orden?
 • ED: Y ya que estamos, vuestra mayor virtud ¿de qué puede presumir Dentro de un orden?
 • Dduo: Preguntas pola maior virtude de Dentro de un orden. Home, iso non está ben que o digamos nos, mellor que o digades vos, os oíntes, pero bo, xa que o preguntas, pois presumamos de algo, e é que nos gusta estar onde se está a producir a noticia na medida que sexa posibel, con enviados especiais alí donde estas se están a producir; ej.: a Torre Patrimonio, gran premio de Estoril de Motociclismo etc.
 • Dduo: Preguntas por la mayor virtud de Dentro de un orden. Hombre, eso no está bien que lo digamos nosotros, mejor que lo digáis vosotros, los oyentes, pero bueno, ya que lo preguntas, pues presumamos de algo, y es que nos gusta estar en donde se está produciendo la noticia en la medida que sea posible, con enviados especiales allí donde éstas se están produciendo; ej.: la Torre Patrimonio, gran premio de Estoril de Motociclismo etc.
 • ED: As miñas fontes afirman que preparades algunhas sorpresas para o comezo da tempada. Adiantádenos algunha, veña…
 • ED: Mis fuentes afirman que preparáis algunas sorpresas para el inicio de temporada. Adelantadnos alguna, venga…
 • Dduo: As sorpresas xa as puidéchedes ver no estreno da tempada. Baséanse sobre todo en cambios nas seccións e novos colaboradores que, algúns ao mellor xa os coñecedes, pero hai algún novo coma o Johny, etc…
 • Dduo: Las sorpresas ya las pudisteis ver en el estreno de la temporada. Se basan sobre todo en cambios en las secciones y nuevos colaboradores que, algunos a lo mejor ya los conocéis, pero hay alguno nuevo como el Johny, etc…
 • ED: Decídenos algún programa de Cuac FM que sigades con asiduidade.
 • ED: Decidnos algún programa de Cuac FM que sigáis con asiduidad.
 • Dduo: Soemos escoitar algún que outro programa de Cuac, pero coido que os que máis me gustan a min son BSO e ¿Y si no de qué?
 • Dduo: Solemos escuchar algún que otro programa de Cuac, pero creo que los que más me gustan a mí son BSO e ¿Y si no de qué?
 • ED: Dádenos razóns polas que, quen lea isto, DEBE escoitar Dentro de un orden tódolos sábados de 18:00 a 20:00.
 • ED: Dadnos razones por las que, quien lea esto, DEBE escuchar Dentro de un orden todos los sábados de 18:00 a 20:00.
 • Dduo: A razón pola que debedes escoitar Dentro de un orden tódolos sábados é porque ides pasar un rato entrido, ademais de informarvos da actualidade deportiva e de moitas outras cousas.

  Así, un saludo y os esperamos los sábados, de 18:00-20:00
  adiosssssssss

 • Dduo: La razón por la que debéis escuchar Dentro de un orden todos los sábados es porque vais a pasar un rato entretenido, además de informaros de la actualidad deportiva y de otras muchas cosas.

  Así, un saludo y os esperamos los sábados, de 18:00-20:00
  adiosssssssss

 • ED: Pois moitas grazas, e ¡ata outra! A semana que ven volveremos con outro programa desta emisora. ¿Cal será?
 • ED: Pues muchas gracias, y ¡hasta otra! La semana que viene volveremos con otro programa de esta emisora. ¿Cuál será?

2 pensamientos en “Entrevista a “Dentro de un orden” (sábados, 18:00 – 20:00)

 1. Trataré de publicar una entrevista cada semana, aunque estos días voy a mandar 4 cuestionarios por lo menos, y así me libro del curro el resto del mes xDDD

  La idea de la entrevista es dar a conocer a los programas de Cuac FM. No digo que no vaya a entrevistar a programas como Inframundo, Alegría o Sopas con Onda, pero antes quiero pasar por otros que no sean tan “clásicos” de la emisora.

  También puedo alternar un programa clásico con uno nuevo… No sé lo que haré, la verdad. En todo caso, creo que ya sé el programa que voy a poner la semana que viene.

Los comentarios están cerrados.