Nota informativa de Cuac FM (15/04/2011)

Desexamos por en coñecemento de tódalas persoas que nos seguides e apoiadaes (grazas a todas) que, onte, unha delegación de Cuac FM celebrou unha reunión con representantes do Servizo de Réxime Xurídico de Televisión e Radiodifusión da Xunta de Galicia.

A xuntanza foi sincera e proveitosa cara a un mellor coñecemento mutuo e, tamén, para facer unha diagnose da situación e dos atrancos dos medios comunitarios na nosa comunidade autónoma e no estado español en xeral, diagnose que compartimos en boa medida.

No sucesivo, a comunicación será moito máis fluida e temos a esperanza de que sexa útil para construirmos un sistema de medios máis xusto e plural, na que os medios do Terceiro Sector podan desenvolver a súa labor con dignidade e plena seguridade xurídica.

Deseamos poner en conocimiento de todas las personas que nos seguís y apoyáis (gracias a todas) que, ayer, una delegación de Cuac FM celebró una reunión con representantes del Servicio de Régimen Jurídico de Televisión y Radiofusión de la Xunta de Galicia.

La reunión fue sincera y provechosa de cara a un mejor conocimiento mutuo y, también, para hacer un diagnóstico de la situación y de los problemas de los medios comunitarios en nuestra comunidad autónoma y en el estado español en general, diagnóstico que compartimos en buena medida.

En lo sucesivo, la comunicación será mucho más fluida y tenemos la esperanza de que sea útil para construirnos un sistema de medios más justo y plural, en la que los medios del Tercer Sector puedan desarrollar su labor con dignidad y plena seguridad jurídica.