Comunicado de Cuac FM sobre el concurso de licencias en FM|Comunicado de Cuac FM sobre o concurso de licencias en FM

O pasado xoves, a Xunta de Galicia sacou a concurso todas as súas frecuencias dispoñibles para a FM (84). A convocatoria explicita que todas e cada unha delas serán destiñadas a usos comerciais. De novo os medios comunitarios ficamos fora do acceso aos títulos habilitantes para emitir en frecuencia modulada, se ben nista ocasión este feito reflicte unha maior gravidade en tanto que conculca o dereito establecido no artigo 4 da vixente Lei Xeral da Comunicación Audiovisual.

Ca convocatoria diste concurso esgótase o espectro radioeléctrico planificado. Non quedan frecuencias dispoñibles na Galiza.

Os efectos fácticos desta decisión terán graves consecuencias sobre as radios libres e comunitarias galegas, que unha vez máis quedarán indefensas, pese a ser consideradas pola lei un dereito de cidadanía.
No caso particular de Cuac FM, as súas emisións veranse severamente afectadas por unha emisora que sae a concurso en Ferrol cunha potencia radiada aparente de 4000 vatios no 103.2 da FM (lembremos que Cuac FM emite no 103.4).
Prácticamente non quedan puntos utilizables no dial da Coruña, co que é bastante probable que perdamos en breve plazo a nosa capacidade ser recibidos por ondas, o que imposibilitaría completamente o noso proxecto social e comunitario.

Cuac FM tentou (e segue a intentar) hai meses e en dúas ocasións, concertar unha reunión cos máximos responsables da Xunta de Galicia na materia, co gallo de tratar de xeito previo á convocatoria do concurso os extremos que afectan ós medios comunitarios. Lamentablemente, e pese a facer as solicitudes por escrito e seguindo os cauces procedimentais oportunos, ate o día de hoxe non recibimos resposta.

O noso colectivo desenvolverá canta acción estime pertinente para reivindicar os dereitos da cidadanía galega en materia de comunicación, en coordenación cas redes nacionais e internacionais ás que pertence. A comunicación é un dereito da persoa, e coma tal temos a obriga moral e o compromiso ético de defendela. Así o faremos.

El pasado jueves la Xunta de Galicia sacó a concurso todas sus frecuencias disponibles en FM (84). La convocatoria explicita que todas y cada una de ellas serán destinadas a usos comerciales. De nuevo los medios comunitarios quedamos fuera del acceso a los títulos habilitantes para emitir en frecuencia modulada, si bien en esta ocasión este hecho entraña una mayor gravedad, en tanto que conculca de forma clara el derecho establecido en el artículo 4 de la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual.

Con la convocatoria de este concurso se agota el espectro radioeléctrico planificado. No quedan frecuencias disponibles en Galicia.

Los efectos fácticos de esta decisión tendrán graves consecuencias sobre las radios libres y comunitarias gallegas, que una vez más quedarán indefensas, pese a ser consideradas por la ley un derecho de la ciudadanía.

En el caso particular de Cuac FM, sus emisiones se verán severamente afectadas por una emisora que sale a Concurso en Ferrol, con una potencia radiada aparente de 4000 vatios en el 103.2 de la fm, tan sólo a dos puntos del 103.4 del díal que llevamos ocupando 15 años.

Prácticamente no quedan puntos utilizables en el dial de A Coruña, con lo que es bastante probable que en breve plazo perdamos nuestra capacidad de ser recibidos por ondas, lo que imposibilitaría nuestro proyecto social y comunitario.

Cuac FM intentó (y sigue haciéndolo) hace meses y en dos ocasiones, concertar una reunión con los máximos responsables de la Xunta de Galicia en la materia, a fin de tratar de forma previa a la convocatoria del concurso aquellos extremos que afectan a los medios comunitarios. Lamentablemente, y pese a cursar las solicitudes por escrito y siguiendo los cauces procedimentales oportunos, hasta la fecha no hemos recibido respuesta.

Nuestro colectivo realizará cuanta acción estime pertinente para reivindicar los derechos de la ciudadanía gallega en materia de comunicación, en coordinación con las redes nacionales e internacionales a las que pertenece. La comunicación es un derecho de la persona, y como tal tenemos el compromiso ético y la obligación moral de defenderla. Así lo haremos.

A Coruña 11/4/2011

NOTA: El comunicado se ha enlazado en los agregadores de noticias meneame.net y chuza.gl. Si queréis darle difusión, podéis votarlo en dichos sitios web.
NOTA: O comunicado enlazouse nos agregadores de noticias meneame.net e chuza.gl. Se queredes darlle difusión, podedes votalo en ditos sitios web.

9 pensamientos en “Comunicado de Cuac FM sobre el concurso de licencias en FM|Comunicado de Cuac FM sobre o concurso de licencias en FM

  1. Pingback: La Xunta de Galicia se olvida de las radios comunitarias en el concurso de licencias

  2. Pingback: La Xunta de Galicia se olvida de las radios comunitarias en el concurso de licencias | Noticias - d2.com.es

  3. Logo veremos como amigos seus, con ¿ emisoras ? que son autenticos libelos, sairan beneficiadas.Pero ista vez e tan grave que estou disposto a tirar da manta. Enteradevos que pasa co 106.8, na Corunha e falamos.

  4. Pingback: Comunicado de Cuac FM sobre o concurso de licencias en FM

  5. queridas y queridos cuqueros, ¿qué hacemos? apoyos individuales, institucionales, cartas a la xunta…cócteles molotov?? Gracias siempre por el trabajo, por la pelea del derecho a la comunicación y todo el apoyo para ésta. Lo que digáis….A mandar

  6. Máis unha vez un xeito para o Poder de afogar voces (mentras enchen a boca das palabras democracia, libertade,etc.) Estaremos pendentes de todas a propostas de loita.

  7. Pingback: El rulo dinámico » Incitación al genocidio_25 d’abril

Los comentarios están cerrados.