Entrevista a “Chanfaina Bizarra” (martes, 13:00 – 14:00)

Un dos programas de humor máis seguidos de Cuac FM é Chanfaina Bizarra, levado a cabo por 3 maestros do humor que responden aos nomes de Iago (Guito), Pablo e Anchonio. A tempada pasada foron autores da curtametraxe máis aplaudida no I Concurso de Cortos de Cuac FM: Las interferensias del Doctor Cuacamalo:
Uno de los programas de humor más seguidos de Cuac FM es Chanfaina Bizarra, llevado a cabo por 3 maestros del humor que responden a los nombres de Iago (Guito), Pablo y Anchonio. La temporada pasada fueron autores del cortometraje más aplaudido en el I Concurso de Cortos de Cuac FM: Las interferensias del Doctor Cuacamalo:

 • El Detective: A pesares de que os malvados xurados comprados polos malvados “mursiélagos” impidieron que “Las interferensias del Doctor Cuacamalo” gañase ningún dos premios (primeiro, segundo e terceiro) do I Concurso de Cortos de Cuac FM, o impepinable do caso é que foi o máis aplaudido, e incluso Diana Sieira (protagonista do curto gañador) dixo ser a fan número 1 do Doctor Cuacamalo e os seus esbirros. Recientemente sacáchedes o teaser trailer da segunda parte. ¡Adiantádenos algo!
 • El Detective: A pesar de que los malvados jurados comprados por los malvados “mursiélagos” impidieron que “Las interferensias del Doctor Cuacamalo” ganase ninguno de los premios (primero, segundo y tercero) del I Concurso de Cortos de Cuac FM, lo impepinable del caso es que fue el más aplaudido, e incluso Diana Sieira (protagonista del corto ganador) dijo ser la fan número 1 del Doctor Cuacamalo y sus esbirros. Recientemente sacasteis el teaser trailer de la segunda parte. ¡Adelantadnos algo!
 • Chanfaina Bizarra: Jajajaja (risas dos 3), pode que fose o máis aplaudido pero iso non quere dicir que fose o mellor. O que sí pode ser é que fose o máis divertido; de aí que a xente o acollese con entusiasmo. Non o rodamos para gañar o premio, senon para facer o ridículo públicamente.
  E sí, haberá unha segunda parte, e como se ve no trailer, regresarán os malvados mursiélagos do douctor/profesor. Probablemente cambie incluso a ubicación xeográfica da trama e aparecerán novos vilanos. De momento non podemos adiantar nada máis…
 • Chanfaina Bizarra: Jajajaja (risas de los 3), puede que fuera el más aplaudido pero eso no quiere decir que fuera el mejor. Lo que sí puede es que fuera el más divertido; de ahí que la gente lo acogiera con entusiasmo. No lo rodamos para ganar el premio, sino para hacer el ridículo públicamente.
  Y sí, habrá una segunda parte, y como se ve en el trailer, regresarán los malvados mursiélagos del doctor/profesor. Probablemente cambie incluso la ubicación geográfica de la trama y aparecerán nuevos villanos. De momento no podemos adelantar nada más…
 • ED: ¿Hai algo do que non vos atreveríades a facer chanza en Chanfaina Bizarra? ¿É que nada está a salvo de vos?
 • ED: ¿Hay algo de lo que no os atreveríais a hacer chanza en Chanfaina Bizarra? ¿Es que nada está a salvo de vosotros?
 • CF: Políticos, banqueiros, locutores doutras cadenas, profesores… si o merecen, reiremosnos deles ou con eles, non hai personaxe que se poida esconder…
 • CF: Políticos, banqueros, locutores de otras cadenas, profesores… si se lo merecen, nos reiremos de ellos o con ellos, no hay personaje que se pueda esconder…
 • ED: Va, en serio, algo malo faredes, ¿non? ¿Que credes que debedes mellorar no voso programa, e que pensades que facedes tan rematadamente ben que Iñaki Gabilondo e Luis del Olmo deberían aprender de vos?
 • ED: Va, en serio, algo malo haréis, ¿no? ¿Qué creéis que debéis mejorar en vuestro programa, y qué pensáis que hacéis tan rematadamente bien que Iñaki Gabilondo y Luis del Olmo deberían aprender de vosotros?
 • CF: Uf, mil cousas teríamos que mellorar. Para comezar, Pablo interrumpe demasiado, e non só no noso programa… (confésome culpable). Tamén nos enrollamos demasiado con seccións que nos deberían levar 2min e acaban durando 15… En resume, que nos falta moito por aprender, e iso que un par de meses (ou quizáis dous) cumplimos 3 años e 100 programas. E facer ben… pois queremos pensar que transmitimos un moi bo rollito pola radio, que nunca nos poñemos trascendentales.
 • CF: Uf, mil cosas tendríamos que mejorar. Para empezar, Pablo interrumpe demasiado, y no sólo en nuestro programa… (me confieso culpable). También nos enrollamos demasiado con secciones que nos deberían llevar 2min y acaban durando 15… En resumen, que nos falta mucho por aprender, y eso que un par de meses (o quizás dos) cumplimos 3 años y 100 programas. Y hacer bien… pues queremos pensar que transmitimos un muy buen rollito por la radio, que nunca nos ponemos trascendentales.
 • ED: ¿Que programas de Cuac FM escoitáchedes máis asiduamente?
 • ED: ¿Qué programas de Cuac FM habéis escuchado más asiduamente?
 • CF: El Detective, Fala Calado, Malo Será, Sopas con Onda… aínda que agora coa redifusión a verdade é que escoitamos algún programilla máis.
 • CF: El Detective, Fala Calado, Malo Será, Sopas con Onda… aunque ahora con la redifusión la verdad es que escuchamos algún programilla más.
 • ED: Dadenos razóns polas que, quen lea isto, DEBE escoitar Chanfaina Bizarra tódolos martes de 13:00 a 14:00.
 • ED: Dadnos razones por las que, quien lea esto, DEBE escuchar Chanfaina Bizarra todos los martes de 13:00 a 14:00.
 • CF: ¿En 2 palabras? É a oblea. ¡Uy, perdón!, ¿pódese dicir “a” a esta hora? Se queredes votarvos unhas risas con idas de olla e cousas curiosas, tendes que escoitarnos.
 • CF: ¿En 2 palabras? Es la oblea. ¡Uy, perdón!, ¿se puede decir “la” a esta hora? Si queréis echaros unas risas con idas de olla y cosas curiosas, tenéis que escucharnos.